Onsdag 16.oktober 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Gardfjøs på Totland med bjørnesikring


På Totland,ved vegen opp mot Fagerlida, ligg Kleivane.
I eldre tider hadde dei fleste brukarene på Totland gardfjøs der. Dei gamle steinmurane, der mose og lyng har funne sin naturlege plass,fortel oss om tider som
v a r . Ein legg særlig merke til gardfjøset med bjørnesikring for døra..For å verne seg mot bjørn,bygde dei dørkarmene slik at dei la fleire plankar oppå kvarandre i spor på utsida av dørkarmen.
Gardfjøs med bjørnesikring © Harald Maurstad
Gardfjøs med bjørnesikring
Harald Maurstad
( Biletet viser konstruksjonen.)
Ingen veit sikkert kor gammalt dette fjøset er,men treverket og muren talar sitt eige språk. Sagnet fortel om ein bjørn som kom og ville gå til åtak på dei som var der og stelte kyrne. Budeia var snarrådig; ho fann fort ein neverkrull, som ho sette fyr på.
Ho stakk den bort i bjørnepelsen, som med ein gong begynte å brenne.
Bjørnen vart redd og la kursen ned mot elva. Ved Stomnevikane sprang han ut i dammen,og der enda han sine dagar.

Eigar av gardfjøset er Per Totland.

Muntleg kjelde: Reiel Fagerlid. Rigmor Navekvien.
Invitasjon til frivillige lag og org. i Stad kommune. Innbyggjartreff 26.okt på Nordfjordeid
Trekningsliste frå sanitetsbasaren. Takk for all støtte og hjelp!
Bryggja Sanitetsforening
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
20. okt
Bryggja Sanitetsforening er med som bøsseberarar i årets TV-asksjon
Bryggja Sanitetsforening
20. okt
HAUSTFEST FOR HEI OG HÅ 4 H, dørene opner kl 15.15.
Hei og Hå 4H
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind