Torsdag 28.mai 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsmøtereferat 2002


Årsmøtet vart halde i Nye Bygdatun den 2.april.
Dagny Nave Giil åpna møtet.

Det var 9 frammøtte.

Frank Hessevik vart valgt som referent og Dagny Nave Giil til å leie årsmøtet.

Til å skrive under årsmøteprotokollen vart Randi Husevåg og Bente Sollid valgt.

Årsmelding:
Frank las opp årsmeldinga og det var ingen merknader – godkjent.

Rekneskap:
Monica las opp rekneskapet og det var ingen merknader – godkjent.

Endringer av vedtekter:
Styret la fram forslag til at §3 i vedtektene skal endrast frå: "Styret bør ha 5 styremedlemmar og 5 personlege varamedlemmar"
til: "Styret skal ha 5 styremedlemmar og 3 varamedlemmer."

Valg:
Jonas Rimstad la fram forslag fra valgnemnda
Leiar: Monica Totland for 1 år
Styremedlem Olav Gjesdal for 2 år
Styremedlem Kristian Nave for 2 år
Styremedlem Frank Hessevik, ikkje på valg
Styremedlem Vivian Sollid, ikkje på valg

Vara:
1) Randi Husevåg
2) Øystein Hessevik
3) Arve Aalen

Valgnemnd:
Jonas Rimstad
Peder Ole Maurstad
Dagny Nave Giil

Valget vart godkjent uten merknader.


Frank Hessevik - ref./sign.
Randi Husevåg-sign.
Bente Sollid-sign.
Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.

 

1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
3. jun
Onsdagstur til Øgarden frå Hole, fellestur med Kjølsdalen
Bryggja Sanitetsforening
10. jun
Onsdagtur til Kjølsdalen, byggefeltet Langestigane til Årdalen t/r (fellestur), merk tidspunktet kl 17.45
Bryggja Sanitetsforening
17. jun
Onsdagstur til Falkeviksætra frå Almenningsfjellet (i sti over tunellen)
Bryggja Sanitetsforening
24. jun
Onsdagtur til Totlandsmarka, frå kraftverket til Blankevatnet
Bryggja Sanitetsforening
1. jul
Onsdagstur og KLØVERTUR. Movatnet- Høglia, grilling i Høglia. Fellestur.
Bryggja Sanitetsforening
8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening