Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 14.januar 2003

Møtet vart halde på Bygdekontoret

Dette har skjedd sidan sist:
Det har vore arrangert totalt 4 kafédagar, 1 av 4H og 3 av oss i styret.

Det har vore sendt ut brev om kafédrift. Det vert møte den 16. januar.

Det er sendt rapport når det gjeld Lefdalsvatn-prosjektet til Fylkesmannen.

Vi gjekk på møtet gjennom handlingsplan. Det meste er utført.

Det er danna ei (historie)gruppe for heimesida. Denne består foreløpig av Randi, Vivian, Harald Maurstad og Aud Hessevik.

Randi har fullmakt frå styret til å skrive under avtaler når det gjeld heimesida.

Årsmøtet: Kristian set inn annonse, snakkar med valnemnda og sender ut sakliste ei veke før. Det vert mandag 24/2.

Vi diskuterte kafédrift og leigeprisar. Vi kom ikkje til nokon konklusjon.
Etter den 16/1 (kafémøtet) vil vi kome til ein konklusjon.

Frank og Jan Faksness ordner med liste over det vi treng av datautstyr, skrivar, kamera.


Underteikna av:
Kristian Nave
Vivian Sollid
Randi Husevåg
Frank Hessevik

Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening