Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 14.januar 2003

Møtet vart halde på Bygdekontoret

Dette har skjedd sidan sist:
Det har vore arrangert totalt 4 kafédagar, 1 av 4H og 3 av oss i styret.

Det har vore sendt ut brev om kafédrift. Det vert møte den 16. januar.

Det er sendt rapport når det gjeld Lefdalsvatn-prosjektet til Fylkesmannen.

Vi gjekk på møtet gjennom handlingsplan. Det meste er utført.

Det er danna ei (historie)gruppe for heimesida. Denne består foreløpig av Randi, Vivian, Harald Maurstad og Aud Hessevik.

Randi har fullmakt frå styret til å skrive under avtaler når det gjeld heimesida.

Årsmøtet: Kristian set inn annonse, snakkar med valnemnda og sender ut sakliste ei veke før. Det vert mandag 24/2.

Vi diskuterte kafédrift og leigeprisar. Vi kom ikkje til nokon konklusjon.
Etter den 16/1 (kafémøtet) vil vi kome til ein konklusjon.

Frank og Jan Faksness ordner med liste over det vi treng av datautstyr, skrivar, kamera.


Underteikna av:
Kristian Nave
Vivian Sollid
Randi Husevåg
Frank Hessevik

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind