Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 28.august 2001


Desse møtte: Dagny Nave – leiar
Monica Hagen – kasserar
Randi Husevåg – sekretær (vara)
Vivian Sollid – styremedlem
Øystein Hessevik – styremedlem (vara)

Sak 1 Vurdering av søknad.

Vurderte søknad på Bygdeutviklingsmidlar eller midlar til Kompetansestove.
Vi vedtok å sende søknad på Bygdeutviklingsmidlar for 2002 som er frist 1. mai. Arbeide vidare med søknaden på dei neste styremøta.

Første prosjekta vert:
- Oppretting av bygdekontor
- Kartlegging av ressursar i bygda
- Internettkafe, møteplass for ungdom.

Sak 2 Informasjon. Logo til Bryggja Utviklingslag.

Sende ut informasjon til alle husstandar om kva Bryggja Utviklingslag står for og kva for tankar vi gjer oss førebels.
Sende med giro med medlemskontingent kr 100,- pr.husstand.
Konkurranse for å få inn mange forslag til logo som vi kan bruke på brevark og anna informasjon. Kort frist. Få sponsa premie.


-styret i Bryggja Utviklingslag –Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening