Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 28.august 2001


Desse møtte: Dagny Nave – leiar
Monica Hagen – kasserar
Randi Husevåg – sekretær (vara)
Vivian Sollid – styremedlem
Øystein Hessevik – styremedlem (vara)

Sak 1 Vurdering av søknad.

Vurderte søknad på Bygdeutviklingsmidlar eller midlar til Kompetansestove.
Vi vedtok å sende søknad på Bygdeutviklingsmidlar for 2002 som er frist 1. mai. Arbeide vidare med søknaden på dei neste styremøta.

Første prosjekta vert:
- Oppretting av bygdekontor
- Kartlegging av ressursar i bygda
- Internettkafe, møteplass for ungdom.

Sak 2 Informasjon. Logo til Bryggja Utviklingslag.

Sende ut informasjon til alle husstandar om kva Bryggja Utviklingslag står for og kva for tankar vi gjer oss førebels.
Sende med giro med medlemskontingent kr 100,- pr.husstand.
Konkurranse for å få inn mange forslag til logo som vi kan bruke på brevark og anna informasjon. Kort frist. Få sponsa premie.


-styret i Bryggja Utviklingslag –Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind