Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 30.november 2002


Møtet vart halde på Bygdekontoret

Sak 1.
Opning av Bygdekontoret, PC-bord, diskusjon om type.
Vi har fått 10 liter maling av Byggmakker. Det vil nesten holde, + litt rødt og blått. Alt utenom 10 liter må vi betale.
Gardiner bestillast, ca kr 1.000,-
PC-bord ca kr 2.400,-
Opning: Informasjon om bygdeutviklingslaget – prosjekta – kva vi driv med. Spørsmål frå publikum og innspel om opningstider og andre ting vi driv med.
Vi vil satse på laurdag (om dagen) og tysdag om kvelden.
Program for opningsdagen: Invitere folk frå Fylket og Kjølsdalen.
Loddsalg – Olav
Gratis internettid + kurs i ½ time opplæring med Vivian

Sak 2.
Heimeside. Dagen Din kr 10.000 + m.v.a. for etablering.
Vedtak: Vi går inn for å kjøpe heimesida med Dagen Din


Kristian Nave ref.
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind