Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 25.november 2002


Møtet vart halde på Bygdekontoret

Sak 1. Bygdeforum.
Fire var i Førde 22-23/11. Det var vellukka. Kristian orienterer på neste møte.

Sak 2. Kontoret.
Næringsmiddeltilsynet har vore her i dag. Ingen merknader ved bruk av papir og papp. Vafler og sveler. Ny kontakt ved vesentleg endring i serveringsmønsteret.
Randi har snakka med Jan Faksness om tilbod på data.
Vaffeljern og kaffitraktar er sikkert OK. Saniteten og PC til kontoret.
”Kontor”maksin til bruk for oss i BU – Saniteten – kurs.
Opning tidleg – kl 12.00 laurdag 7/12-02. Leikarringen med fleire kjem.
Randi sender inn annonse til Fjordenes Tidende. Kristian skal lage tekst til tale og innlegg i Fjordenes Tidende.
Invitasjon til lag om å delta på heimesida. Eksempel på sider. Randi ordnar.


Kristian Nave-ref.
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind