Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19.november 2002


På Bygdekontoret og så hos Randi Husevåg

Sak 1.
Status bygdekontoret. Godt i gang. Monica skal stikke innom kontoret til SpV Måløy og sjå på møbler til kontoret. Kristian kontakter Jonas om kaffitraktar. Olav snakkar med Jarle Kroken om telefon og kabler. Drift av kontoret. Kafédrift: spørje lag om å drive kafé. Kristian skal lage skriv om drift av kafé.
Vedtak: BU kan leige ut lokalet til lav leige for lag som skal ha møte (ikkje inntekts-bringande).
Utleige til kafédrift på same vilkår uansett tidspunkt.
Vedtak: Kristian Nave er valgt til medlem i prosjektgruppe Søholmen.

ref. Kristian Nave
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind