Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 12.desember 2002


Møtet vart halde på Bygdekontoret

Sak 1 Kontoret
Reist spørsmål om servicekontor for kommuna. Frank kontaktar Runar Langnes / ordførar.
Skriv om kafédrift sendast ut snart med frist ca midt i januar. Det vert sett møtedato i skrivet.
Kafédrift før nyttår vert til leigepris kr 200,- per gong.

Frank rapporterer om Lefdalsvatnet-prosjektet.
Kristian rapporterer om BU-program-prosjektet.

Utlegg-forskottering i ulike prosjekt skal det fattast styrevedtak på i kvart enkelt tilfelle.
Vedtak: Bevilging kr 500,- til forskottering av møbler frå loppemarkedet til skulemusikken, til 1 sofa, 1 sofabord og tre stoler. Dette skal brukast på Søholmen.

Randi er ny kontakt for Dagen Din.

Status prosjekt Lefdalsvatnet. Snart møte med grunneigarane.

Søholmen – det var møte 11.12.2002.
Det vert jobba mot to søknader; Fylkesmannen og STILK.

Digitalkamera. Vi vedtar at Bryggja Utviklingslag skal kjøpe eit digitalkamera. Vi tek stilling til type og pris over nyttår.

Vedtak: Randi tar ansvar for å få i gang heimesideprosjektet.


Undeteikna av:
Kristian Nave
Olav Gjesdal
Frank Hessevik
Randi Husevåg
Monica Totland

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind