Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 12.desember 2002


Møtet vart halde på Bygdekontoret

Sak 1 Kontoret
Reist spørsmål om servicekontor for kommuna. Frank kontaktar Runar Langnes / ordførar.
Skriv om kafédrift sendast ut snart med frist ca midt i januar. Det vert sett møtedato i skrivet.
Kafédrift før nyttår vert til leigepris kr 200,- per gong.

Frank rapporterer om Lefdalsvatnet-prosjektet.
Kristian rapporterer om BU-program-prosjektet.

Utlegg-forskottering i ulike prosjekt skal det fattast styrevedtak på i kvart enkelt tilfelle.
Vedtak: Bevilging kr 500,- til forskottering av møbler frå loppemarkedet til skulemusikken, til 1 sofa, 1 sofabord og tre stoler. Dette skal brukast på Søholmen.

Randi er ny kontakt for Dagen Din.

Status prosjekt Lefdalsvatnet. Snart møte med grunneigarane.

Søholmen – det var møte 11.12.2002.
Det vert jobba mot to søknader; Fylkesmannen og STILK.

Digitalkamera. Vi vedtar at Bryggja Utviklingslag skal kjøpe eit digitalkamera. Vi tek stilling til type og pris over nyttår.

Vedtak: Randi tar ansvar for å få i gang heimesideprosjektet.


Undeteikna av:
Kristian Nave
Olav Gjesdal
Frank Hessevik
Randi Husevåg
Monica Totland

Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening