Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 3.juni 2002


Møte vart halde hos Frank Hessevik

Sak 1.
Forrige handlingsplan. Orientering om møte 21. mai med Grendahusstyret.
Brukte PC-ar. Laga og sendt søknad i Vegvesenet. Vi får sikkert 2, kanskje fleire. TINE, Eid var positive, men er usikkert.
Sendt søknad til gåvemidlar i Sparebanken. Vårsleppen ser vi på som vellukka.
Vi selde lodd for ca 2 ½ tusen og hadde opp ein plakat om aktivitet og planer.

Sak 2.
Etablering av bygdekontor. Vi planlegg eit møte seinare på ”lokalet” for å planlegge dugnad og trong for utstyr.

Sak 3.
Nye kriteriar til BU-søknad. Kvar må lese og finne nye argument/moment til eit tillegg til søknaden. Vi må absolutt få inn noko tillegg for å vise at vi jobber med saka.

Sak 4.
Medlemskontingent. Olav sender ut ca 1. august

Sak 5.
Kartlegging á la Kjølsdalen. Satsar å starte etter at vi er komne inn i kontoret.

Sak 6.
Lage til ”nye-lunden”. Positive: Frank snakkar med Jon

Sak 7.
Buplikt. Vi diskuterte saka og vil ta det opp som tema og gi uttale.

Sak 8.
Evnt. Gamle Maurstad bru og veg. Store og tunge led. Vanskeleg å bruke for ungar og eldre.
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening