Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 3.juni 2002


Møte vart halde hos Frank Hessevik

Sak 1.
Forrige handlingsplan. Orientering om møte 21. mai med Grendahusstyret.
Brukte PC-ar. Laga og sendt søknad i Vegvesenet. Vi får sikkert 2, kanskje fleire. TINE, Eid var positive, men er usikkert.
Sendt søknad til gåvemidlar i Sparebanken. Vårsleppen ser vi på som vellukka.
Vi selde lodd for ca 2 ½ tusen og hadde opp ein plakat om aktivitet og planer.

Sak 2.
Etablering av bygdekontor. Vi planlegg eit møte seinare på ”lokalet” for å planlegge dugnad og trong for utstyr.

Sak 3.
Nye kriteriar til BU-søknad. Kvar må lese og finne nye argument/moment til eit tillegg til søknaden. Vi må absolutt få inn noko tillegg for å vise at vi jobber med saka.

Sak 4.
Medlemskontingent. Olav sender ut ca 1. august

Sak 5.
Kartlegging á la Kjølsdalen. Satsar å starte etter at vi er komne inn i kontoret.

Sak 6.
Lage til ”nye-lunden”. Positive: Frank snakkar med Jon

Sak 7.
Buplikt. Vi diskuterte saka og vil ta det opp som tema og gi uttale.

Sak 8.
Evnt. Gamle Maurstad bru og veg. Store og tunge led. Vanskeleg å bruke for ungar og eldre.
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind