Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 26.april 2002


Møtet vart halde hos Monica Totland

Sak 1. Konstituering
Nestleder Frank Hessevik
Kasserar Olav Gjesdal
Sekretær Kristian Nave
Styremedlem Vivian Sollid

Sak 2. Vedtekter
Få registrert endringer som vart vedteke på årsmøtet.
Kristian ordner med diskett og skriv ut vedtektene.

Sak 3. BU-midler
Ny frist i juli. Kan sende tillegg til søknad i mai.

Sak 4. Bygdekontor
Inngå dialog med Tunold og Grendahuset. På lang sikt er Grendahuset mest aktuelt.

Sak 5.
Styret les igjenom og orienterer seg. Kanskje seinare ta kontakt med Kjølsdalen for å høyre om erfaringar.

Sak 6. Medlemskontingent
Lage til skriv om kva vi gjer og har planer om. Sendast i lag med giro for kontingent.

Sak 7. Eventuelt
Logo – Monica snakker med Alfred om endringer.

Vårslepp: Bryggja utviklingslag bør vere ein del av vårsleppet. BU skal arrangere lotteri og informere om aktivitet og planer.

Områdetiltak: Samarbeid om tursti rundt Lefdalsvatnet.
Magne Husevåg i Vågsøy Jakt og Fiske.
Kristian skal skrive utkast til søknad.


Underteikna av:
Styret
Leder Monica Totland
Kasserar Olav Gjesdal
Sekretær Kristian Nave
Vara Øystein Hessevik
Styremedlem Vivian Sollid
Vara Randi Husevåg
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind