Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19.august 2002


Møtet vart halde i 2.etg. i Tunold Bygget

Sak 1.
GRATULERER! Vi er med i Bygdeutviklingsprogrammet.
Dette betyr kr 60.000 + 20.000 frå kommuna i tre år. Tilsaman kr 240.000,-.
Vi har også fått kr 20.000 i Områdemidlar til dei planene vi har rundt Lefdalsvatnet.
Gåvemidlar frå Sparebank 1 Vest: vi har fått kr 5.000.

Arbeidsmåtar for prosjekta. Det bør settast ned prosjektgrupper for kvart prosjekt slik at styret ikkje skal drive alt.

Påmeldinger: Framtidscollage i Førde i september. Uvisst kven som kan.

Bygdeutviklingskonferanse. Frank og Vivian + kanskje Randi
Oppstartsamling for Bygdeutviklingsprogrammet er 2. og 3. oktober. Stad: Ukjent.

Bygdekontoret. Oppussing av det midlertidige kontoret. Prosjektansvarleg Vivian Sollid.

Olav syter for å få eit fasttelefonnr. til kontoret.

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind