Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 24.september 2002


Sak 1.
Oppstartsamling BU-programmet. Vi gjekk gjennom programmet. Skal gje inn kommentar og forslag til underholdning innan fredag 27.09.

Sak 2.
Kontor. Detaljer i leigeavtale tek vi på neste møte.
Vivian tek kontakt med Solveig Midtbø om møbler. Sofa og kjøleskap kan det bli. Kanskje PC frå Sp1Vest.
Evnt. Låsbart skap for viktige dokument til lag.
Tavle med info mot dei store vindauga. Flyttbar.
Heimesida frå Dagen Din.no. Vi inviterer dei til å få tilbod om å lage heimeside til oss.

Vedtak: vi skal nytte Sparebanken Vest ved Jon Solibakke til å føre rekneskapet.
Vedtak om å registrere oss i Foretaksregisteret.
Vedtak: Vi vil la lag få lagre viktige dokument i låsbare skap på bygdekontoret.
Nye-lunden: Ny runde

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind