Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 9.oktober 2002

Sak 1. BU-samling.
Positivt med at vi kan få så mykje hjelp frå FMLA og Høgskulen.

Sak 2.
Vi vil forsøke å ta oss tur for å sjå kva andre bygder har fått til. Hyen, Vassenden og Nordsida er aktuelle.

Sak 3. Handlingsplan
-Kontakt med Dagen Din. Det vert møte torsdag 17. oktober for å etablere heimeside. Monica, Vivian og Randi møter frå oss.
-Lefdalsvatnet, nye-lunden og sommarteater er fortsatt under arbeid.
-Møte Søholmen er godt i gjenge.
-Korrigering av vedtekter er gjort. Dei er levert til rekneskapskontoret.
-Led til Jan Heggedal snart ope. Frank tek kontakt med Jan seinare.
-Innreiing av kontoret. Vivian gjorde greie for planene. Golvet skal gjerast reint neste helg, 18.-19.10.
-Alle har fått adresseliste, telefon og mail.
-Opning av kontoret er planlagt til 30. november. Det er vedteke at det kan nyttast inntil kr 5.000 av Bygdeutviklingslaget sine midlar til oppussing og møblar. Utstyr til kjøkenet er utenom. Vivian kjøper inn.

Giroar er utdelt. Det er fordelt ruter til medlemskontingent.

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind