Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 9.oktober 2002

Sak 1. BU-samling.
Positivt med at vi kan få så mykje hjelp frå FMLA og Høgskulen.

Sak 2.
Vi vil forsøke å ta oss tur for å sjå kva andre bygder har fått til. Hyen, Vassenden og Nordsida er aktuelle.

Sak 3. Handlingsplan
-Kontakt med Dagen Din. Det vert møte torsdag 17. oktober for å etablere heimeside. Monica, Vivian og Randi møter frå oss.
-Lefdalsvatnet, nye-lunden og sommarteater er fortsatt under arbeid.
-Møte Søholmen er godt i gjenge.
-Korrigering av vedtekter er gjort. Dei er levert til rekneskapskontoret.
-Led til Jan Heggedal snart ope. Frank tek kontakt med Jan seinare.
-Innreiing av kontoret. Vivian gjorde greie for planene. Golvet skal gjerast reint neste helg, 18.-19.10.
-Alle har fått adresseliste, telefon og mail.
-Opning av kontoret er planlagt til 30. november. Det er vedteke at det kan nyttast inntil kr 5.000 av Bygdeutviklingslaget sine midlar til oppussing og møblar. Utstyr til kjøkenet er utenom. Vivian kjøper inn.

Giroar er utdelt. Det er fordelt ruter til medlemskontingent.

Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening