Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 22. januar 2004


Desse møtte:
Kristian Nave, Randi Husevåg, Øyvind Fagerlid, Jofrid M. Endal og Inger Johanne Heikkinen.

Nye saker i 2004:

Sak 1 Førebuing til årsmøtet
Årsmøtet 2004 skal haldast på Bygdekontoret, torsdag 26.02.04 kl 19.30. Randi legg dette inn på heimesida og bestiller annonse i Fjordenes Tidende for innrykk 26.01.
Kristian utformar instruks til valnemnda og ber dei starte arbeidet.

Sak 2 Årsrapport til FMLA
Jofrid er godt i gang med årsrapporten til FMLA. Kasserar og prosjektansvarlege melder inn status innan få dagar, slik at årsrapporten vert sendt innan fristen, 31.01.04.

Sak 3 Heimeside
Styret er gjort kjent med at andre utviklingslag har fått tildelt midlar for oppretting av heimeside frå Fylkesmannen. Randi sender søknad.

Sak 4 Breiband
Det skal vere høve til å søkje Fylkeskommunen om tildeling av arbeidsgjevaravgift-midlar til formål som dette.
Reiel Fagerlid seier seg interessert i å ta opp breiband saka med kommunepolitikarane i Vågsøy.

Sak 5 Utviding av Kompetansebygder Nordfjord
Det uformelle BU-nettverket i Nordfjord har vore samansett av ei styringsgruppe representert frå ytre, midte og indre Nordfjord + kommunekontakt. Det første nettverksmøtet vart halde på Bygdekontoret på Bryggja torsdag 15.01.04. Som leiar av vertslaget Bryggja Utviklingslag var Kristian til stades og informerte om laget sitt arbeid.

Etter møtet er føljande lagt ut på www.bygdeutvikling.no
Frå 2004 er gruppa utvida med ein BU-kontakt frå kvar av Nordfjordkommunane.
Bremanger?
EidRønnaug Leite (koordinator)
GloppenOle Mathias Aa
HornindalRoger Løvlid
SeljeMarita Aarvik
StrynInger Langvik
VågsøyInger Johanne Heikkinen
KommunekontaktKnut Aaland
Nettverksgruppa har dei siste åra arbeidd med ulike prosjekt og tema:
Bygdesamling, Publiseringsystem for Bygdeutvikling, Kompetanse, Administrasjon, Bygdemedarbeidar, Småsamfunnssenter, Fylkesbarometer, Distriktet.no, Distriktskommisjonen, Studietur.

Høgste prioritet for arbeidet i 2004 vert sterkare satsing på nettsida www.bygdeutvikling.no og mobilisering for deltaking på Bygdesamlinga i Sunnfjord/Sogn.

Neste møte: Torsdag 12.02. kl 20.00

Referent: Inger Johanne Heikkinen
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind