Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 12. februar 2004


Desse møtte:
Kristian Nave, Randi Husevåg, Øyvind Fagerlid og Inger Johanne Heikkinen.

Sak 6 Førebuing til årsmøtet 2004
Førebuing til årsmøtet (sakliste) og til distribusjon av bankgiro for medlemskontingent 2004.
Styret distribuerer sakliste og giroar til alle medlemmer, berre giro til andre, ein av dei første dagane.


Referent: Inger Johanne Heikkinen
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind