Søndag 5.juli 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Gamle - Johans


Gamle Johans var smed.Han budde i ei stove paa Berget. Han var fraa Levdal, budde ei tid paa Elde, der han hadde plass.Han var uppe i prosess med presten um nokre presterettar. Johans tapte saka.Saksutlegg og anna gjorde at han vart aldeles "nækt". Dei tok fraa han alt han aatte.Daa fekk han leige denne stova paa Berget, og vart verande der resten av tida. Han fødde ei kyr som dei slog aat i markane. Dottera hans, Johane, var hjaa han og stelte i huset. Han døydde i slutten av 70-aari.
Presteretten som han hadde drive sak um, vart sidan uppheva,so Johans hadde nok noko rett i det han streid for.
Johans var ein særmerkt kar paa mange maatar.Sjølvklok og snarsint - og hadde sine eigne meiningar um mange ting. Marimesseafta skulde dei leggja seg i dagsljos, daa skulde dei ikkje meir bruke kola. Dei helgedagane som ikkje var paa sundag var ikkje helg,sa han,Vaarherre hadde ikkje innstifta dei. - Daa fann han alltid paa eit storarbeid.Ein skjærtorsdag drog han uppi Maurstaddalen og veda.
Ein gut som var heime fraa Bergen hadde maske. Den tok han paa seg.I tillegg ein skinnfeld som han snudde det lodne ut paa. Han lurde seg upp der Johans heldt på aa lage til bør.Der fòr han og kraup i den høge einen,stakk hovudet upp ender og daa og fræste.Johans hadde faatt børa paa rygg , men daa han saag dette fæle,la han ho av seg og rusla heim att. Daa dei spurde kvifor han ikkje hadde bør med seg,sa han at i dag hadde han sett ting som han ikkje vilde fortelja stort um. - Børa vart liggjande til det vart yrke.
Trekningsliste Bryggja skulekorps 23.06.2020
Bryggja Skulekorps
Sakliste og rekneskap til årsmøte i Bryggja utviklingslag den 29.06.2020
Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun

 

8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening