Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsrekneskap for BU 2003


INNTEKTER:
*****************
Medlemskontingent kr 11 100,00
Kursinntekter kr 32 150,00
Lotteri til videokanon kr 5 000,00
Andre arrangements inntekter kr 790,00
BU-tilskudd ved Fylkesmannen kr 60 000,00
Miljø- og kultur Fylkesmannen kr 15 000,00
BU-tilskudd ved Vågsøy kommune kr 0,00
Leieinntekt v/lag og organisasjoner kr 7 435,00
Gave/ bidrag kr 6 015,00
Kafedrift BU og andre inntekter kr 22 399,10
SUM DRIFTSINNTEKTER: KR 159 889,10
UTGIFTER:
****************
Varer kjøkken/ kiosk salg m.v. kr 4 194,70
Sum utgifter inntektsbringane tiltak kr 4 194,70
Driftsutgifter- og vedlikehald av lokaler:
Leie av lokaler kr 12 000,00
Kommunale utgifter vann/ reinhald kr 2 584,40
Lys og varme kr 8 600,00
Reinhald kr 130,00
Annen kostnad lokaler kr 6 417,80
Inventar ikkje aktivert kr 3 338,00
Kontor og datautstyr ikkje aktivert kr 61 210,75
Dataprogram kr 6 081,08
Reperasjon og vedlikehald lokaler kr 388,00
Reperasjon og vedlikehald utstyr kr 1 023,00
Sum utgifter drift- og vedl.lokaler kr 101 773,03

Utgifter administrasjonskostnader/kurs/møter m.v.:
Rekneskapshonorar kr 3 100,00
Kursinstruktør kr 18 600,00
Kontorrekvesita kr 777,50
Web-side/ design kr 16 060,48
Annen kontorkostnader kr 1 240,00
Telefonkostnader kr 4 361,24
Porto kr 350,00
Annonse/ reklame kr 874,02
Forsikringspremie kr 655,00
Prosjekter- samarbeid med andre kr 400,00
Utgifter v/dugnad kr 1 556,00
Bank og kortgebyrer kr 273,79
Øreavrunding kr –4,26
Sum utgifter adm.kostnader
/kurs/møter m.v. kr 48 243,77
SUM DRIFTSUTGIFTER KR 154 211,50
DRIFTSRESULTAT KR 5 677,60
Renteinntekt kr 1 569,00
Rentekostnader kr 0,00
Finans/ekstraord. Kr 1 569,00
ÅRSRESULTAT KR 7 246,60

BALANSE PR.31.12.2003
*********************************
Sum Eiendeler/ Omløpsmidler kr 76 500,47

Eienkapital:
Fri eienkapital kr 69 253,87
Årsoverskot kr 7 246,60
SUM EIENKAPITAL KR 76 500,47Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind