Fredag 29.mai 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsrekneskap for BU 2003


INNTEKTER:
*****************
Medlemskontingent kr 11 100,00
Kursinntekter kr 32 150,00
Lotteri til videokanon kr 5 000,00
Andre arrangements inntekter kr 790,00
BU-tilskudd ved Fylkesmannen kr 60 000,00
Miljø- og kultur Fylkesmannen kr 15 000,00
BU-tilskudd ved Vågsøy kommune kr 0,00
Leieinntekt v/lag og organisasjoner kr 7 435,00
Gave/ bidrag kr 6 015,00
Kafedrift BU og andre inntekter kr 22 399,10
SUM DRIFTSINNTEKTER: KR 159 889,10
UTGIFTER:
****************
Varer kjøkken/ kiosk salg m.v. kr 4 194,70
Sum utgifter inntektsbringane tiltak kr 4 194,70
Driftsutgifter- og vedlikehald av lokaler:
Leie av lokaler kr 12 000,00
Kommunale utgifter vann/ reinhald kr 2 584,40
Lys og varme kr 8 600,00
Reinhald kr 130,00
Annen kostnad lokaler kr 6 417,80
Inventar ikkje aktivert kr 3 338,00
Kontor og datautstyr ikkje aktivert kr 61 210,75
Dataprogram kr 6 081,08
Reperasjon og vedlikehald lokaler kr 388,00
Reperasjon og vedlikehald utstyr kr 1 023,00
Sum utgifter drift- og vedl.lokaler kr 101 773,03

Utgifter administrasjonskostnader/kurs/møter m.v.:
Rekneskapshonorar kr 3 100,00
Kursinstruktør kr 18 600,00
Kontorrekvesita kr 777,50
Web-side/ design kr 16 060,48
Annen kontorkostnader kr 1 240,00
Telefonkostnader kr 4 361,24
Porto kr 350,00
Annonse/ reklame kr 874,02
Forsikringspremie kr 655,00
Prosjekter- samarbeid med andre kr 400,00
Utgifter v/dugnad kr 1 556,00
Bank og kortgebyrer kr 273,79
Øreavrunding kr –4,26
Sum utgifter adm.kostnader
/kurs/møter m.v. kr 48 243,77
SUM DRIFTSUTGIFTER KR 154 211,50
DRIFTSRESULTAT KR 5 677,60
Renteinntekt kr 1 569,00
Rentekostnader kr 0,00
Finans/ekstraord. Kr 1 569,00
ÅRSRESULTAT KR 7 246,60

BALANSE PR.31.12.2003
*********************************
Sum Eiendeler/ Omløpsmidler kr 76 500,47

Eienkapital:
Fri eienkapital kr 69 253,87
Årsoverskot kr 7 246,60
SUM EIENKAPITAL KR 76 500,47Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.

 

1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
3. jun
Onsdagstur til Øgarden frå Hole, fellestur med Kjølsdalen
Bryggja Sanitetsforening
10. jun
Onsdagtur til Kjølsdalen, byggefeltet Langestigane til Årdalen t/r (fellestur), merk tidspunktet kl 17.45
Bryggja Sanitetsforening
17. jun
Onsdagstur til Falkeviksætra frå Almenningsfjellet (i sti over tunellen)
Bryggja Sanitetsforening
24. jun
Onsdagtur til Totlandsmarka, frå kraftverket til Blankevatnet
Bryggja Sanitetsforening
1. jul
Onsdagstur og KLØVERTUR. Movatnet- Høglia, grilling i Høglia. Fellestur.
Bryggja Sanitetsforening
8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening