Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Ulukka ved Brurahamaren.

Det var brudlaup på Maurstad. Vigsla måtte vera ein preikesøndag i Rugsund. Utanom preikesundagane var det vanskeleg å få presten til å vigsla, og um so vart det dyrt. Bruradagen rann med kuling frå sørvest. Fylgjet skipa seg med ein femkjeiping som var godt manna. Innafor Geitebruna var ein hamar med godt skyle der den farande heldt innunder og kvilde på årane når vinden var imot. Det same gjorde brurafylgjet.
Då hende det at hamaren losna og kom veltande.Båten med alle som i var fekk steinvelta yver seg og kvarv i djupet,både båt og folk. Av folket spurdest ingen.Berre nokre molar av båten kom rekande. - Det var alt. Etter dette vart denne hamaren heitande Brurahamaren, og heiter so den dag i dag. Brurahamaren er einaste minnet etter denne ulukka som kravde so mange menneskjeliv, og som ikkje er tidfest.
Denne soga er etter Uldrik Elde.
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind