Måndag 18.november 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Ulukka ved Brurahamaren.

Det var brudlaup på Maurstad. Vigsla måtte vera ein preikesøndag i Rugsund. Utanom preikesundagane var det vanskeleg å få presten til å vigsla, og um so vart det dyrt. Bruradagen rann med kuling frå sørvest. Fylgjet skipa seg med ein femkjeiping som var godt manna. Innafor Geitebruna var ein hamar med godt skyle der den farande heldt innunder og kvilde på årane når vinden var imot. Det same gjorde brurafylgjet.
Då hende det at hamaren losna og kom veltande.Båten med alle som i var fekk steinvelta yver seg og kvarv i djupet,både båt og folk. Av folket spurdest ingen.Berre nokre molar av båten kom rekande. - Det var alt. Etter dette vart denne hamaren heitande Brurahamaren, og heiter so den dag i dag. Brurahamaren er einaste minnet etter denne ulukka som kravde so mange menneskjeliv, og som ikkje er tidfest.
Denne soga er etter Uldrik Elde.
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
15. des
Julekonsert i Totland kyrkje
Bryggja Skulekorps
15. des
JULEKAFÈ i Grendahuset etter julekonserten i kyrkja
Ytre Nordfjord Brass