Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 26. mai 2004


Desse møtte: Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Arne-Martin Myklebust , Gerd Endestad, og Einar Hessevik.

SAKER FRÅ SISTE MØTE

Sak 23 Bygdekontoret, leigeavtale
Vi må seie opp leigeavtala slik den er i dag før den 1.september 2004 og kalle inn Morten Tunold i Tunold Eigedom til møte i august for å få ei ny avtale.

Sak 24 Prosjekt Søholmen
Skjøtselsplana er under utarbeiding v/ Janne Midtbø i Vågsøy kommune. Søkt om midlar til badebrygge og fått midlar. Badebrygge blir bygt i Måløy.

Sak 25 Prosjekt Lefdalsvatnet
Skulen får laga ei tavle før skuleslutt. Fortset arbeidet på hausten. Ikkje dugnad i juni.

NYE SAKER

Sak 26 Informasjonstavle ved gamle Olivin og Totland, skilt til daglegvare osv.
Vi må på eit seinare møte søke om info tavler og skilt som viser kva som er i bygda. T.d. skilt til daglegvare/post/bank.

Sak 27 Lunden
Jonas Rimstad har snakka med grunneigar og arbeider vidare med saka.

Sak 28 Bygdekaféen
Nokre damer vil prøve å halde kaféen open i sommar.Referent Randi Husevåg
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening