Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 26. mai 2004


Desse møtte: Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Arne-Martin Myklebust , Gerd Endestad, og Einar Hessevik.

SAKER FRÅ SISTE MØTE

Sak 23 Bygdekontoret, leigeavtale
Vi må seie opp leigeavtala slik den er i dag før den 1.september 2004 og kalle inn Morten Tunold i Tunold Eigedom til møte i august for å få ei ny avtale.

Sak 24 Prosjekt Søholmen
Skjøtselsplana er under utarbeiding v/ Janne Midtbø i Vågsøy kommune. Søkt om midlar til badebrygge og fått midlar. Badebrygge blir bygt i Måløy.

Sak 25 Prosjekt Lefdalsvatnet
Skulen får laga ei tavle før skuleslutt. Fortset arbeidet på hausten. Ikkje dugnad i juni.

NYE SAKER

Sak 26 Informasjonstavle ved gamle Olivin og Totland, skilt til daglegvare osv.
Vi må på eit seinare møte søke om info tavler og skilt som viser kva som er i bygda. T.d. skilt til daglegvare/post/bank.

Sak 27 Lunden
Jonas Rimstad har snakka med grunneigar og arbeider vidare med saka.

Sak 28 Bygdekaféen
Nokre damer vil prøve å halde kaféen open i sommar.Referent Randi Husevåg
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind