Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 7. juli 2004


Desse møtte: Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Harald Maurstad, Arne-Martin Myklebust og Einar Hessevik.

SAKER FRÅ SISTE MØTE

Sak 29 Informasjonstavle ved gamle Olivin og Totland, skilt til daglegvare osv.
Venter med å skrive brev til etter at Einar Hessevik får undersøkt med Vågsøy kommune om gangen i saksbehandlinga. Denne saka tar vi opp på neste møte etter ferien.

Neste møte Onsdag 18.08. kl 18.30

Referent Randi Husevåg
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind