Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 1. september 2004


Desse møtte:
Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Harald Maurstad, Arne Martin Myklebust, Einar Hessevik og Inger Johanne Heikkinen. Morten Tunold møtte i sak 23.

GAMLE SAKER

Sak 23 Bygdekontoret, leigeavtale
Leigeavtale med Tunold Eigedom i si noverande form vart sagt opp i brev av 30.08.04. Morten Tunold voner at Bryggja Utviklingslag kan få til meir aktivitet i bygda og let difor laget få nytte lokala frå leigeavtala opphøyrer om eit år og ut år 2006. I dette tidsrommet vert leiga ”sett i samsvar med inntektene Utviklingslaget måtte få”. Ei stor takk til Morten som dermed gjer det mogeleg å drive bygdekaféen vidare.

Sak 27 Lunden
Opparbeiding av Lunden med maskin. Dette arbeidet er no gjort og Jonas Rimstad har kalla saman til dugnad for å planere. Området skal såast med det første. Utviklingslaget vil be om tilskot frå Bryggja Bondelag og Bryggja Sanitetsforening. Vi reknar med at 17. mai komitéen er med på å betale og at komitéen ryddar området før 17. mai kvart år.

Sak 29 Informasjonstavle ved gamle Olivin og på Totland
Utsett til neste møte.

Sak 33 Midlar frå DnB NOR
Bygdeutviklingslaget søkjer om midlar til sandvolleyball-bane på Søholmen. Søknadsfrist: 15.09.04.

NYE SAKER

Sak 33 Ny/større oppslagstavle på Coopen
Eksisterande oppslagstavle er i dårleg stand og ofte for lita for alle oppslag. Utviklingslaget tek kontakt med butikken om dette og undersøkjer kostnad for ny tavle.

Neste møte: 22.september kl 19.00

Referent Inger Johanne Heikkinen

Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening