Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 22. september 2004


Desse møtte:
Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Harald Maurstad, Alfred Solibakke og Inger Johanne Heikkinen.
Marit Nore Sørhaug, Reiel Fagerlid og Agnar Fagerlid møtte i sak 34.


GAMLE SAKER

Sak 31 Budsjett
Kort gjennomgang av budsjett for 2. halvår 2004 og for år 2005.


NYE SAKER

Sak 34 Legekontoret på Bryggja
Styret drøfta legekontor-saka med kommunstyrerepresentantane frå Bryggja, i von om at der finst grunnlag for å kjempe vidare mot nedlegging.

Neste møte: 12.10. kl 18.30

Referent Inger Johanne Heikkinen
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind