Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 22. september 2004


Desse møtte:
Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Harald Maurstad, Alfred Solibakke og Inger Johanne Heikkinen.
Marit Nore Sørhaug, Reiel Fagerlid og Agnar Fagerlid møtte i sak 34.


GAMLE SAKER

Sak 31 Budsjett
Kort gjennomgang av budsjett for 2. halvår 2004 og for år 2005.


NYE SAKER

Sak 34 Legekontoret på Bryggja
Styret drøfta legekontor-saka med kommunstyrerepresentantane frå Bryggja, i von om at der finst grunnlag for å kjempe vidare mot nedlegging.

Neste møte: 12.10. kl 18.30

Referent Inger Johanne Heikkinen
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening