Måndag 6.juli 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19. oktober 2004


Desse møtte:
Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Gerd Endestad, Harald Maurstad, Arne Martin Myklebust og Inger Johanne Heikkinen.

Sak 29 Informasjonstavler og serviceskilt rundt Bryggja

Styret fatta vedtak om å be Vågsøy Kommune om hjelp i dette prosjektet. Brev med følgjande innhald om plassering sendast til rådmannen:

Tre informasjonstavler
Ei på riksveg 15, ca 100 m frå transformatorkiosken på Maurstad, der det finst plass for å stoppe. Den andre på sørsida av fylkesgrensa på riksveg 61, ved Movassbrua (Nave). Den tredje på Totland.

Fire serviceskilt på riksveg 15
Ved avkøyrsla til Bryggja, i retning frå Nordfjordeid: Post / Bank
(vegkrysset ved Grendahuset) Daglegvare
Hagesenter

Ved avkøyrsla til Bryggja/Sentrum, i retning frå Måløy: Post / Bank
(før tunnelen på kommunal bygdeveg) Daglegvare
Hagesenter

På Totland, ved noverande skilting mot Fjordly: Søholmen friluftsområde

På Maurstad, ved avkøyrsla til Øvre Maurstad: Maurstad Gamle Bru 300 m
(kvelvingsbru, skilta som severdighet om mogeleg)Dato for neste møte er ikkje fastsett.

Referent Inger Johanne Heikkinen
Trekningsliste Bryggja skulekorps 23.06.2020
Bryggja Skulekorps
Sakliste og rekneskap til årsmøte i Bryggja utviklingslag den 29.06.2020
Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun

 

8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening