Tysdag 25.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19. oktober 2004


Desse møtte:
Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Gerd Endestad, Harald Maurstad, Arne Martin Myklebust og Inger Johanne Heikkinen.

Sak 29 Informasjonstavler og serviceskilt rundt Bryggja

Styret fatta vedtak om å be Vågsøy Kommune om hjelp i dette prosjektet. Brev med følgjande innhald om plassering sendast til rådmannen:

Tre informasjonstavler
Ei på riksveg 15, ca 100 m frå transformatorkiosken på Maurstad, der det finst plass for å stoppe. Den andre på sørsida av fylkesgrensa på riksveg 61, ved Movassbrua (Nave). Den tredje på Totland.

Fire serviceskilt på riksveg 15
Ved avkøyrsla til Bryggja, i retning frå Nordfjordeid: Post / Bank
(vegkrysset ved Grendahuset) Daglegvare
Hagesenter

Ved avkøyrsla til Bryggja/Sentrum, i retning frå Måløy: Post / Bank
(før tunnelen på kommunal bygdeveg) Daglegvare
Hagesenter

På Totland, ved noverande skilting mot Fjordly: Søholmen friluftsområde

På Maurstad, ved avkøyrsla til Øvre Maurstad: Maurstad Gamle Bru 300 m
(kvelvingsbru, skilta som severdighet om mogeleg)Dato for neste møte er ikkje fastsett.

Referent Inger Johanne Heikkinen
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening