Torsdag 17.oktober 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19. oktober 2004


Desse møtte:
Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Gerd Endestad, Harald Maurstad, Arne Martin Myklebust og Inger Johanne Heikkinen.

Sak 29 Informasjonstavler og serviceskilt rundt Bryggja

Styret fatta vedtak om å be Vågsøy Kommune om hjelp i dette prosjektet. Brev med følgjande innhald om plassering sendast til rådmannen:

Tre informasjonstavler
Ei på riksveg 15, ca 100 m frå transformatorkiosken på Maurstad, der det finst plass for å stoppe. Den andre på sørsida av fylkesgrensa på riksveg 61, ved Movassbrua (Nave). Den tredje på Totland.

Fire serviceskilt på riksveg 15
Ved avkøyrsla til Bryggja, i retning frå Nordfjordeid: Post / Bank
(vegkrysset ved Grendahuset) Daglegvare
Hagesenter

Ved avkøyrsla til Bryggja/Sentrum, i retning frå Måløy: Post / Bank
(før tunnelen på kommunal bygdeveg) Daglegvare
Hagesenter

På Totland, ved noverande skilting mot Fjordly: Søholmen friluftsområde

På Maurstad, ved avkøyrsla til Øvre Maurstad: Maurstad Gamle Bru 300 m
(kvelvingsbru, skilta som severdighet om mogeleg)Dato for neste møte er ikkje fastsett.

Referent Inger Johanne Heikkinen
Invitasjon til frivillige lag og org. i Stad kommune. Innbyggjartreff 26.okt på Nordfjordeid
Trekningsliste frå sanitetsbasaren. Takk for all støtte og hjelp!
Bryggja Sanitetsforening
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
20. okt
Bryggja Sanitetsforening er med som bøsseberarar i årets TV-asksjon
Bryggja Sanitetsforening
20. okt
HAUSTFEST FOR HEI OG HÅ 4 H, dørene opner kl 15.15.
Hei og Hå 4H
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind