Fredag 17.januar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19. oktober 2004


Desse møtte:
Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Gerd Endestad, Harald Maurstad, Arne Martin Myklebust og Inger Johanne Heikkinen.

Sak 29 Informasjonstavler og serviceskilt rundt Bryggja

Styret fatta vedtak om å be Vågsøy Kommune om hjelp i dette prosjektet. Brev med følgjande innhald om plassering sendast til rådmannen:

Tre informasjonstavler
Ei på riksveg 15, ca 100 m frå transformatorkiosken på Maurstad, der det finst plass for å stoppe. Den andre på sørsida av fylkesgrensa på riksveg 61, ved Movassbrua (Nave). Den tredje på Totland.

Fire serviceskilt på riksveg 15
Ved avkøyrsla til Bryggja, i retning frå Nordfjordeid: Post / Bank
(vegkrysset ved Grendahuset) Daglegvare
Hagesenter

Ved avkøyrsla til Bryggja/Sentrum, i retning frå Måløy: Post / Bank
(før tunnelen på kommunal bygdeveg) Daglegvare
Hagesenter

På Totland, ved noverande skilting mot Fjordly: Søholmen friluftsområde

På Maurstad, ved avkøyrsla til Øvre Maurstad: Maurstad Gamle Bru 300 m
(kvelvingsbru, skilta som severdighet om mogeleg)Dato for neste møte er ikkje fastsett.

Referent Inger Johanne Heikkinen
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud