Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 21. desember 2004

Desse møtte:
Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Gerd Endestad, Harald Maurstad, Arne Martin Myklebust, Einar Hessevik og Inger Johanne Heikkinen.


Sak 30 Rapport til Fylkesmannen

Styret møtte for å arbeide med årsrapporten til Bygdeutviklingsprogrammet i Sogn og Fjordane. Årsrapporten for 2004, med kopi til rådmannen i Vågsøy, skal være sendt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane innan 31.12.04.
Rapporten var ferdig ved møteslutt.


Dato for neste møte er ikkje fastsett.


Referent Inger Johanne Heikkinen

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind