Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 20. januar 2005

Desse møtte:
Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Harald Maurstad, Arne Martin Myklebust, og Inger Johanne Heikkinen.


Sak 1 Førebuing til årsmøte

Styret møtte for å arbeide med årsmeldinga 2004 for Bryggja Utviklingslag. Dato for årsmøtet er sett til 24.02.05. Annonsetekst sendast Fjordenes Tidende i morgon for annonse i avisa mandag 24.01., alt. onsdag 26.01.
Brev sendast valnemnda i morgon, slik at førebuingsarbeidet kjem i gong snarast.
Giro for medlemskontingent 2005 skal gjerast klare for pakking før neste møte. Sakliste for årsmøtet vert lagt med giroen til alle medlemmer, slik at dei har saklista seinast ei veke før årsmøtet.

Neste møte: torsdag 10. februar

Referent Inger Johanne Heikkinen

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind