Tysdag 15.oktober 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Simba

Går vi litt attende i tida var fleire fiskebåtar heimehøyrande i bygda vår.

Ein av dei siste, og mest kjende, var snurparen “ Simba”, som har ei litt spesiell historie.
Båten vart bygd i Sandhaven, Skottland i 19 40, og var ein av fleire hundre slike båtar bygd for den Engelske Marine.
Den fekk betegnelsen M.M.S. 12. ( Motor- mine- sveiper nr. 12.) og gjorde teneste som minesveipar under andre verdskrigen.Simba
Det var båtar av denne type som reiv opp dei tyske minebelta utafor kysten av Normandie i 1944 og opna vegen for dei allierte invasjonstyrkane.
Etter at krigen var slutt vart M. M. S. 12 kjøpt av Magnus Indergård og Thomas Brekke, Haugesund og vinteren 45 / 46 reiste dei over til England for å hente den heim.
Under slepet over Nordsjøen rauk det opp til storstorm, sleparen slitna og båten forsvant i stormen.
Den vart attfunnen på ein sandbanke utafor Nederland og vart teken til Sagvåg på Stord for ombygging. Mykje av treverket måtte skiftast på grunn av kolfyr.
Båten fekk namnet “ Simba “ og i 1949 vart den registrert som S. F. 156 D. i dåverande Davik Herad.
Fiskebåtredar Lars O. Møgster rusta båten ut for snurpefiske og stod sjølv som bas ombord i dei rike sildeåra på 50- talet.
Magnus Indergård var skipper ombord så lenge “ Simba “ var i drift.
I tillegg til storsildefiske var dei på sildefiske ved Island kvart år og bringa heim tusenvis av tønner med salt- og kryddasild.
“ Simba “ vart kondemnert og søkkt i Skudefjorden i 1964.
Eit kjært minne for oss som var aktive i Bryggja Musikklag er ei flaggpynta “ Simba “ med oss ombord ein godverslaurdag på veg innover fjorden til musikkstemne, det vere seg Sandane, Stryn eller Olden.Simba avis

Kilde:” Båtar med sjel.”av Malvin Toft.

- Harald Maurstad.-Invitasjon til frivillige lag og org. i Stad kommune. Innbyggjartreff 26.okt på Nordfjordeid
Trekningsliste frå sanitetsbasaren. Takk for all støtte og hjelp!
Bryggja Sanitetsforening
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
20. okt
Bryggja Sanitetsforening er med som bøsseberarar i årets TV-asksjon
Bryggja Sanitetsforening
20. okt
HAUSTFEST FOR HEI OG HÅ 4 H, dørene opner kl 15.15.
Hei og Hå 4H
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind