Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsrekneskap for BU 2004

INNTEKTER:
*****************
Medlemskontingent kr 11 900,00
BU-tilskudd ved Fylkesmannen kr 60 000,00
Miljø- og kultur Fylkesmannen kr 5 000,00
BU-tilskudd ved Vågsøy kommune kr 20 000,00
Leieinntekt v/lag og organisasjoner kr 8 800,00
Gave/ bidrag kr 6 500,00
Kafedrift BU og andre inntekter kr 20 768,00
SUM DRIFTSINNTEKTER: KR 132 968,00
UTGIFTER:
****************
Varer kjøkken/ kiosk salg m.v. kr 2 084,90
Sum utgifter inntektsbringane tiltak kr 2 084,90
Driftsutgifter- og vedlikehald av lokaler:
Leie av lokaler kr 36 000,00
Lys og varme kr 7 800,00
Reinhald kr 420,00
Kontor og datautstyr ikkje aktivert kr 850,00
Reperasjon og vedlikehald utstyr kr 1 995,00
Sum utgifter drift- og vedl.lokaler kr 47 065,00

Utgifter administrasjonskostnader/kurs/møter m.v.:
Rekneskapshonorar kr 5 544,00
Kontorrekvesita kr 6 950,50
Web-side/ design kr 3 038,00
Annen kontorkostnader kr 159,50
Telefonkostnader kr 3 864,11
Internett kr 2 802,24
Porto kr 723,00
Bilgodtgjerslekr 1 185,00
Reisekostnad etter regningkr 266,00
Annonse/ reklame kr 725,50
Gaver/ Blomsterkr 78,00
Forsikringspremie kr 636,00
Styre/ årsmøtekostnaderkr 333,31
Deltakelse andres møterkr 600,00
Komiteers møteutgifterkr 163,00
Utgifter v/dugnad kr 22 862,50
Bank og kortgebyrer kr 180,00
Andre kostnaderkr 840,00
Sum utgifter adm.kostnader
/kurs/møter m.v. kr 50 950,66
SUM DRIFTSUTGIFTER KR 100 100,56
DRIFTSRESULTAT KR 32 867,44
Renteinntekt kr 88,00
Rentekostnader kr 30,00
Finans/ekstraord. Kr 58,00
ÅRSRESULTAT KR 32 925,44

BALANSE PR.31.12.2004
*********************************
SUM EIENDELER/ OMLØPSMIDLER KR 109 425,91

Eienkapital:
Fri eienkapital kr 76 500,47
Årsoverskot kr 32 925,44
SUM EIENKAPITAL KR 109 425,91Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind