Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 8. mars 2005


Desse møtte:
Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Harald Maurstad og Inger Johanne Heikkinen.Styret møtte 10. februar for å pakke medlemsgiroar til alle i bygda og årsmøteinnkalling til medlemane. Sendingane vart fordelte for utdeling i postkassene.Sak 1 Konstituering

Styret for 2005 er etter årsmøtet det same som i fjor. Leiar er vald av årsmøtet. Resten av styret er nestleiar Harald Maurstad, kasserar Ragna Maurstad og skrivar Inger Johanne Heikkinen. Varamedlemar er Gerd Endestad, Alfred Solibakke og Kirsten Lillebø.

Sak 2 Kafé
Inger Johanne held fram som ansvarleg for kaféen. Lokalet må reingjerast og vi inviterer til dugnad tirsdag 15. mars kl 18.30. Ansvar plakatar: Inger Johanne.

Sak 3 Status Søholmen
Grunnspørsmålet angåande veg ser ut til å løyse seg, slik at vegarbeidet kan starte opp i april.

Sak 4 Vårsleppen
Utviklingslaget vil stå for arrangementet i år, og datoen er sett til laurdag 21. mai, kl 10.00-14.00. Styret treng nokre dagar for å sjekke eitpar ting før vi sender brev til lag og organisasjonar i bygda.


Neste møte: torsdag 17. mars kl 18.30


Referent ijh

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind