Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 8. mars 2005


Desse møtte:
Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Harald Maurstad og Inger Johanne Heikkinen.Styret møtte 10. februar for å pakke medlemsgiroar til alle i bygda og årsmøteinnkalling til medlemane. Sendingane vart fordelte for utdeling i postkassene.Sak 1 Konstituering

Styret for 2005 er etter årsmøtet det same som i fjor. Leiar er vald av årsmøtet. Resten av styret er nestleiar Harald Maurstad, kasserar Ragna Maurstad og skrivar Inger Johanne Heikkinen. Varamedlemar er Gerd Endestad, Alfred Solibakke og Kirsten Lillebø.

Sak 2 Kafé
Inger Johanne held fram som ansvarleg for kaféen. Lokalet må reingjerast og vi inviterer til dugnad tirsdag 15. mars kl 18.30. Ansvar plakatar: Inger Johanne.

Sak 3 Status Søholmen
Grunnspørsmålet angåande veg ser ut til å løyse seg, slik at vegarbeidet kan starte opp i april.

Sak 4 Vårsleppen
Utviklingslaget vil stå for arrangementet i år, og datoen er sett til laurdag 21. mai, kl 10.00-14.00. Styret treng nokre dagar for å sjekke eitpar ting før vi sender brev til lag og organisasjonar i bygda.


Neste møte: torsdag 17. mars kl 18.30


Referent ijh

Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening