Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 8. august 2005


Desse møtte:
Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Harald Maurstad, Arne Martin Myklebust, Gerd Endestad og Inger Johanne Heikkinen.

Sak 8 Bygdekaféen og Bygdekontoret
Tunold Eigedom AS har i brev av 14. juli 05 sendt Bryggja utviklingslag tilbod om husleige på kr 1500 + strøm kr 500 per månad frå 01.09.05 og i eit år til 31.08.06, dvs. ein kostnad på kr 24.000 per år.
Ettersom utviklingslaget ikkje lenger er med i Bygdeutviklingsprogrammet, reknar vi med ei årleg inntekt på omkring kr 11.000 i åra som kjem. Det er òg uklart kva som skjer med leigeavtala i Tunold-bygget etter 31.08.06.
Samstundes har vi fått signalar frå Bryggja omsorgsenter om at leiinga er interessert i å skape eit ”levande” bygg, og at Bygdekaféen kan flyttast til Dagsenteret i det nye tilbygget (som ikkje er i bruk i helgane). Leiinga ved omsorgsenteret har klarert (muntleg) med Vågsøy kommune at lokalet kan disponerast kostnadsfritt for dette formålet.

Bygdekontoret:
Randi er i kontakt med Gunhild Edvardsen om eventuelt å få laga plass i Biblioteket i Grendahuset slik at kontorutstyret kan flyttast dit; kopimaskin, printer, scanner, server og to datamaskiner.
Den tredje datamaskina kan hende vert plassert i Dagsenter på Bryggja omsorgsenter.

Samrøystes vedtak:
Så sant Bryggja utviklingslag får skriftleg bekreftelse frå Vågsøy kommune om varig og kostnadsfritt lokale til drift av Bygdekaféen, flyttast kafédrifta over til det nye Dagsenteret i Bryggja omsorgsenter.

Neste møte: 22. august 2005

Referent: ijh

Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening