Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 10. november 2005


Desse møtte: Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Harald Maurstad, Arne Martin Myklebust, Alfred Solibakke.
Einar Hessevik, komm.repr.


Sak 12 Søknad om SMIL midlar til Lisjebrua i Solibakke
Vi laga ein søknad til Vågsøy kommune på midlar til oppattbygging av Lisjebrua og rydding av skog rundt området. Vi la med kart og kostnadsoverslag. Det er grunneigar Harald Maurstad som er søkjar av desse midlane og utviklingslaget som er prosjektleiar.

Sak 13 Julegran i sentru
Vi fekk spørsmål frå Ytre Nordfjord Brass om utviklingslaget kan arrangere julegrantenning og skaffe gran osv.
Tok dette opp i styret og medlemmane meinte at vi ikkje skal drive med arrangement i bygda, men heller fortsette å drive med prosjekt i bygda.
Randi tar kontakt med YNB og seier frå oss dette.


Neste møte: ikkje fastsett

Referent: rh

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind