Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 10. november 2005


Desse møtte: Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Harald Maurstad, Arne Martin Myklebust, Alfred Solibakke.
Einar Hessevik, komm.repr.


Sak 12 Søknad om SMIL midlar til Lisjebrua i Solibakke
Vi laga ein søknad til Vågsøy kommune på midlar til oppattbygging av Lisjebrua og rydding av skog rundt området. Vi la med kart og kostnadsoverslag. Det er grunneigar Harald Maurstad som er søkjar av desse midlane og utviklingslaget som er prosjektleiar.

Sak 13 Julegran i sentru
Vi fekk spørsmål frå Ytre Nordfjord Brass om utviklingslaget kan arrangere julegrantenning og skaffe gran osv.
Tok dette opp i styret og medlemmane meinte at vi ikkje skal drive med arrangement i bygda, men heller fortsette å drive med prosjekt i bygda.
Randi tar kontakt med YNB og seier frå oss dette.


Neste møte: ikkje fastsett

Referent: rh

Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening