Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19. januar 2006

Desse møtte: Randi Husevåg, Ragna Maurstad, Harald Maurstad, Gerd Endestad.
Einar Hessevik, komm.repr.


Sak 14 Årsmøte
Vi planlegg årsmøte den 23. februar. Frist for innsending av saker til styret vert 2.februar. Set inn annonse i Fjordenes Tidende. Sakliste blir sendt ut til medlemane ilag med kontingent for 2006.


Neste møte: 7.februar

Referent: ijh
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind