Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 9. mars 2006

Desse møtte:
Randi Husevåg, Harald Maurstad, Martin K. Waag, Inger Johanne Heikkinen og Alfred Solibakke (vara.)


Sak 01.06: Konstituering av styret.
Inger Johanne Heikkinen vart på årsmøtet vald til leiar. Ved konstitueringa vart verva delte slik mellom styremedlemene:
Leiar:Inger Johanne Heikkinen
Nestleiar: Harald Maurstad
Kasserar: Randi Husevåg
Skrivar: Martin K. Waag
Styremedlem: Arne Martin Myklebust

Varamedlem 1:Gerd Endestad
Varamedlem 2: Alfred Solibakke
Varamedlem 3: Eivind Giil


Sak 02.06: Høyring frå Vågsøy kommune. Forslag om fartsdempande tiltak på rv.15 ved Maurstad.

Teknisk Etat hadde sendt ut utgreiingar med skisser om fartsdempande tiltak ved krysset på Maurstad. Styret var invitert til å kome med fråsegn. Denne er sendt Tekn. Etat.

Styret gjorde slikt vedtak:
”Styret i Utviklingstiltaket støttar planane om fartsdempande tiltak på rv.15 – Maurstad ved Bryggja.
Når det gjeld kva alternativ som bør veljast, er meiningane delte.

Røysting:
Fartsdemping med ”hump”: 3
Trafikklys: 2

MERK:
Eksisterande 70-sone på Maurstad bør endrast til 60-sone. (Heile strekningen.)


mkw
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening