Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 9. mars 2006

Desse møtte:
Randi Husevåg, Harald Maurstad, Martin K. Waag, Inger Johanne Heikkinen og Alfred Solibakke (vara.)


Sak 01.06: Konstituering av styret.
Inger Johanne Heikkinen vart på årsmøtet vald til leiar. Ved konstitueringa vart verva delte slik mellom styremedlemene:
Leiar:Inger Johanne Heikkinen
Nestleiar: Harald Maurstad
Kasserar: Randi Husevåg
Skrivar: Martin K. Waag
Styremedlem: Arne Martin Myklebust

Varamedlem 1:Gerd Endestad
Varamedlem 2: Alfred Solibakke
Varamedlem 3: Eivind Giil


Sak 02.06: Høyring frå Vågsøy kommune. Forslag om fartsdempande tiltak på rv.15 ved Maurstad.

Teknisk Etat hadde sendt ut utgreiingar med skisser om fartsdempande tiltak ved krysset på Maurstad. Styret var invitert til å kome med fråsegn. Denne er sendt Tekn. Etat.

Styret gjorde slikt vedtak:
”Styret i Utviklingstiltaket støttar planane om fartsdempande tiltak på rv.15 – Maurstad ved Bryggja.
Når det gjeld kva alternativ som bør veljast, er meiningane delte.

Røysting:
Fartsdemping med ”hump”: 3
Trafikklys: 2

MERK:
Eksisterande 70-sone på Maurstad bør endrast til 60-sone. (Heile strekningen.)


mkw
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind