Onsdag 15.juli 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 25. april 2006

Desse møtte:
Inger Johanne Heikkinen, Randi Husevåg, Harald Maurstad, Martin K Waag.

Sak 03/06: Utviklingslaget – bruk av nettbank.

Vedtak (samrøystes):
Kasserar Randi Husevåg får fullmakt til å opprette nettbank-tilgang for Utviklingslaget sin konto i Sparebanken Vest.

Sak 04/06: Dekking av straumutgifter i samb.m. ”Vårsleppen” 2005-2006.

Vedtak (samrøystes):
Utviklingslaget dekker straumutgiftene på ”kaia” til ”Vårsleppen”-arrangementa 2005 og 2006.

Sak 05/06:Kunngjering av Vårsleppen 2006.

Vedtak (samrøystes):
Vi kunngjer arrangementet ved plakatar, omtale og annonse i Fj.Tidende .
Utviklingslaget dekker annonsekostnadene.


Sak 06/06: Prosjekt ”Lisjebrua.”

Vedtak (samrøystes):
Arbeidet med prosjektet vart ferdig utført til påske 2006. Prosjektet er dermed fullført.
Rapport vert å sende Vågsøy kommune. Harald og Randi tek seg av å forme- og sende rapporten.


Sak 07/06: Kontor- og datautstyret til Utviklingslaget- plassert i Bygdatun.

Vedtak (samrøystes):
Randi Husevåg overtek ein PC og disponerer scanner for å drive ”Bryggja-sida.”
Resten av datautstyret + kopimaskinen prøver laget å selje. Leiar får fullmakt til å ta seg av salet.


Sak 08/06: Utsending til InnoBygd 16. –17. juni 2006.

Vedtak (samrøystes):
Leiar Inger Johanne Heikkinen får fullmakt til å delta. Utviklingslaget dekker kostnader inntil kr.4.000,-

Sak 09/06: ”Fjordaferda 2006.”

Vedtak (samrøystes):
Veteranbåten ”Atløy” kjem til Bryggja 26.04.06. I det høve vil 4H steike sveler m.m. (Ver-atterhald.)
Utviklingslaget er kontaktledd ved besøket.


Martin Kåre Waag
referent.

Trekningsliste Bryggja skulekorps 23.06.2020
Bryggja Skulekorps
Sakliste og rekneskap til årsmøte i Bryggja utviklingslag den 29.06.2020
Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun

 

15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening