Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 7. november 2006


Desse møtte: Inger Johanne Heikkinen, Harald Maurstad, Randi Husevåg og Martin K. Waag.


Sak 11.06: Bryggja Utviklingslag si kopimaskin.

Tidlegare avtalt: Kasserar har maskinen heime hos seg, til BU sitt bruk. Maskinen er no lite brukt. Repr. for Grendahuset ynskjer at maskinen skal stå på kontoret i Grendahuset.

VEDTAK:
BU sin kopimaskin kan flyttast til Grendahuset sitt kontor. Den kan brukast av Grendahuset sitt styre. BU vil ha rett til å nytte den ved behov.
Grendahuset tek ansvar for driftskostnader og vedlikehald.

-samr.-Sak 12.06: Frammlegg til avtale mellom Vågsøy kommune (VK) og Søholmgruppa (SG)

Harald Maurstad gjorde greie for avtaletekst som var blitt semje om i møte mellom VK og SG i møte 26.10.06. Teksten blei utdelt og gjennomgått.

VEDTAK:
Styret i BU vil gå inn for teksten slik den ligg føre frå møtet mellom VK og SG 26.10.06.

Atterhald: I avsnittet om søknad om midlar til årleg skjøtsel vil ein ha innatt: ”…etter at midlar er stilt til rådvelde..”

-samr,-Ref.: M. Waag.
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind