Måndag 6.juli 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 10. oktober 2006Desse møtte:
Inger Johanne Heikkinen, Harald Maurstad, Martin K. Waag og vara Gerd Endestad. Som kommunal representant møtte Einar Hesevik.

Sak 10/06: Framlegg til avtale mellom Vågsøy kommune og ”Søholmgruppa”.

Saksgrunnlag: Framlegg som vart utardbeidd i Arbeidsgruppa 04. oktober 2006.
Styret gjekk gjennom framlegget. Stort sett semje om innhald og ordlyd, med nokre justeringar.
Samrøystes vedtek vi fylgjande – litt endra- framlegg:

Avtale mellom Vågsøy kommune (VK) og
Bryggja utviklingslag, Hei og Hå 4H og Kystlaget Hornelen (heretter kalla Søholmengruppa: SG)

Bakgrunn:
Sitat frå forslaget frå kommuna (må formulerast om):

”SG ønsker å tilrettelegge og skjøtte Søholmen friluftsområde.

VK gir SG rett til å disponere uteareal, bygg og murer etter bygg på Søholmen friluftsormåde (gbnr. 156/3 og 156/4) på følgende vilkår:”

VK har ansvar for å få på plass formell avtale om grunn til parkeringsplass og veg frå parkeringsplass til Søholmen.

SG har ansvar for at p- plassar og sti / veg vert opparbeidd.

VK har ansvar for å skaffe bossdunk (Asvo) til parkeringsplass og å tøme denne gjennom den vanlege renovasjonsordninga, utan kostnad for SG.

SG har ønskje om mindre nybygg på Søholmen (t.d. utedo/reiskapshus/naust/grillplassar/ overbygd platting). VK v/ planleggar utarbeider ein plan etter gjeldande lover og regelverk for utforming og plassering av nybygg på Søholmen etter drøftingar mellom VK og SG.

VK har ansvar for hovudhuset og framtida til dette.

SG har ansvar for å byggje ein utedo av enkel standard på Søholmen, og å tøme denne.

SG har ansvar for å sende søknad om midlar kvar vår (mars/april) for å dekkje kostnadar med slått og rydding av vegetasjon som skjøtselstiltak. SG har ansvar for at arbeidet vert gjort.

VK og SG utarbeider i fellesskap reglar for framferd på Søholmen friluftsområde.

VK har ansvar for å setje opp skilt som viser veg til Søholmen ved riksveg og ved parkeringsplass, inkl. skilt på parkeringsplass og ved Fjordly som regulerar motorisert ferdsel på friluftsområdet.
SG har ansvar for å setje opp oppslagstavle ved parkeringsplass og på Søholmen, og å setje opp reglar for framferd på Søholmen på tavlene.

SG har til einkvar tid namn på ein kontaktperson opp mot VK.

Ein representant frå kvart av dei tre laga underteiknar avtale med VK.Når dei ulike styra møtest 24. oktober 06, er det bl.a. viktig å få med n0oko om følgjande:
- Eigarskap til ev. framtidige bygningar på Søholmen.
- Vedlikehald
- Forsikring.Neste styremøte: tysdag 07. nov. kl. 19.30. (Evaluering av Vårsleppen)


Referent: Martin K Waag
Trekningsliste Bryggja skulekorps 23.06.2020
Bryggja Skulekorps
Sakliste og rekneskap til årsmøte i Bryggja utviklingslag den 29.06.2020
Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun

 

8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening