Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Møte 7.november "Evaluering av Vårsleppen 2006"REFERAT.

Møte på Bryggja skule 07.11.2006.

Organisasjonar og lag var kalla inn saman med styret i Bryggja Utviklingslag (BU)

Desse møtte:

Sanitetsforeninga: Marit N. Sørhaug.
Handlande: Olav Gjesdal og Arve aalen.
YNB: Eli Vambeseth.
Skulekorpset: Britt Anne Solibakke.
Pensjonistlaget: Oddrun Husevåg
4H: Vivian Midtbø og Tone Ødegård.

Fleire andre lag var innkalla, men møtte ikkje. …

Styret i BU: Inger Johanne Heikkinen
Randi Husevåg
Harald Maurstad
Martin K. Waag

Mykje samtale om ”Vårslepp” / ”Haustslepp” Kva skal vi satse på? Ikkje klare konklusjonar .

Dette vart avtalt:
Ø Arbeide for felles jonsokarrangement for bygda 23. juni 2007.
Ø Ein slags ”Vårslepp” vil vi ha. Tid / form / innhald må vi kome attende til. Gode idear / ynskje kan formidlast til Inger Johanne. Det vart ikkje nedsett komite for arr.

Ref.: M. Waag
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind