Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Møte 7.november "Evaluering av Vårsleppen 2006"REFERAT.

Møte på Bryggja skule 07.11.2006.

Organisasjonar og lag var kalla inn saman med styret i Bryggja Utviklingslag (BU)

Desse møtte:

Sanitetsforeninga: Marit N. Sørhaug.
Handlande: Olav Gjesdal og Arve aalen.
YNB: Eli Vambeseth.
Skulekorpset: Britt Anne Solibakke.
Pensjonistlaget: Oddrun Husevåg
4H: Vivian Midtbø og Tone Ødegård.

Fleire andre lag var innkalla, men møtte ikkje. …

Styret i BU: Inger Johanne Heikkinen
Randi Husevåg
Harald Maurstad
Martin K. Waag

Mykje samtale om ”Vårslepp” / ”Haustslepp” Kva skal vi satse på? Ikkje klare konklusjonar .

Dette vart avtalt:
Ø Arbeide for felles jonsokarrangement for bygda 23. juni 2007.
Ø Ein slags ”Vårslepp” vil vi ha. Tid / form / innhald må vi kome attende til. Gode idear / ynskje kan formidlast til Inger Johanne. Det vart ikkje nedsett komite for arr.

Ref.: M. Waag
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud