Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 30. januar 2007


Frå styret møtte: Inger Johanne Heikkinen, Harald Maurstad, Randi Husevåg, Alfred Solibakke og Martin K Waag.

Vernelaget for gamle Maurstadbrua var innkalla på møtet. Desse møtte for Vernelaget: Jon Kjølsdal, Harald Brobakke, Jens Sølvberg,. Jan Magne Heggedal og Lillian Henriksen.

Sak 04-07: PROSJEKT MAURSTAD GAMLE BRU. FERDIGGJERING AV GANGVEG

Jan Heggedal hadde først ein grundig gjennomgang av historikken til prosjektet- og historia til samferdsla i bygda frå midt på 1800-talet fram til dette prosjektet med bru-restaurering vart sluttført. Deretter vart prosjektet diskutert. Ein vart einige om at det som står att skal løysast som vedtaket seier:

Vedtak:
Utviklingslaget kostar den massen som skal til for å stelle / ferdiggjere turstien som fører til Gamle Maurstad bru- aust for gamle Maurstad skule. Jan Heggedal tek initiativ til oppstart – og utfører arbeidet i løpet av våren 2007.
-samr.-


Ref:
Martin K Waag

Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening