Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsrekneskap for 2006

INNTEKTER:
*****************
Medlemskontingent kr 16 350,00
Tilskudd Lisjebrua kr 20 000,00
Leieinntekt heimesida kr 11 400,00
Sal av utstyr og kopier kr 4 300,00
Gave frå kafè kr 500,00
Renteintekter, bank kr 610,00
SUM DRIFTSINNTEKTER: KR 53 160,00
UTGIFTER:
****************
Kursutgifter kr 2 494,00
Prosjekt Lisjebrua kr 5 992,50
Kontorutgifter og telefon kr 7 734,50
Heimesida kr 3 690,00
SUM DRIFTSUTGIFTER KR 19 911,00
Overskot KR 33 249,00

BALANSE PR.31.12.2006
*********************************

Inngåande behaldning pr.01.01.06 kr105 402,50
Betalt rekningar for 2005 kr -3186,99
Årsoverskot kr 33 249,00
SUM EIENKAPITAL KR 135 464,511
(Til gode hos Byggmakker frå 2005 kr 66,50)


Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind