Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19. april 2007

Kl. 19.00 i Dagsenteret.

Desse møtte: Kristin Maurstad, Randi Husevåg, Olav Gjesdal, Marin K. Waag, Anita Endestad.(vara.)
Fråverande: Jetmund Nyvang.

Sak 05-07: KONSTITUERING.

Leiar: Kristin Maurstad. (Vald på årsmøtet.)
Nestleiar: Olav Gjesdal
Kasserar: Randi Husevåg
Skrivar: Martin K. Waag
Styremedlem: Jetmund Nyvang


SAK 06-07: HEIMESIDA www.bryggja.no

På årsmøtet kom det fram eit ynskje om at det bør vere meir aktivitet på sida, gjerne meir aktiv marknadsføring. Treng sida ein eigen redaktør?
Styret diskuterte dette litt- og kom til fylgjande konklusjon:

Vedtak:
Styret ser ikkje grunn til å endre vesentleg på sida i denne omgang.


SAK 07-07: BYGDEKAFEEN. KOORDINATOR.

Det har vore BU som har hatt ansvar for å samordne drifta / fordele laurdagar på laga som har hatt open kafeen i Dagsenteret.

Vedtak:
Koordinator for kafeen 2007-2008: Kristin Maurstad.Referent:
Martin K Waag
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind