Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19. april 2007

Kl. 19.00 i Dagsenteret.

Desse møtte: Kristin Maurstad, Randi Husevåg, Olav Gjesdal, Marin K. Waag, Anita Endestad.(vara.)
Fråverande: Jetmund Nyvang.

Sak 05-07: KONSTITUERING.

Leiar: Kristin Maurstad. (Vald på årsmøtet.)
Nestleiar: Olav Gjesdal
Kasserar: Randi Husevåg
Skrivar: Martin K. Waag
Styremedlem: Jetmund Nyvang


SAK 06-07: HEIMESIDA www.bryggja.no

På årsmøtet kom det fram eit ynskje om at det bør vere meir aktivitet på sida, gjerne meir aktiv marknadsføring. Treng sida ein eigen redaktør?
Styret diskuterte dette litt- og kom til fylgjande konklusjon:

Vedtak:
Styret ser ikkje grunn til å endre vesentleg på sida i denne omgang.


SAK 07-07: BYGDEKAFEEN. KOORDINATOR.

Det har vore BU som har hatt ansvar for å samordne drifta / fordele laurdagar på laga som har hatt open kafeen i Dagsenteret.

Vedtak:
Koordinator for kafeen 2007-2008: Kristin Maurstad.Referent:
Martin K Waag
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening