Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 20. august 2007

Stad: Omsorgssenteret
Tid: 20. august kl. 19.00

Desse møtte:
Kristin Maurstad, Olav Gjesdal, Jetmund Nyvang, Randi Husevåg og Martin K Waag

Sak 08- 07:
Utfylling av skjema tilsendt frå kommunen: ”Revisjon av kommunal plan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitat:”

Styret diskuterte punkta og fyllte ut skjemaet.

Leiaren har fullmakt til å ta kontakt med andre lag / institusjonar for å sjå om det er tiltak som kan ha felles interesse. I så fall bør desse prioriterast.

Det vart ikkje gjort formelt vedtak.Referent: M. Waag
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind