Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 3. desember 2007Referat frå styremøte i Bryggja Utviklingslag.
Stad: Omsorgssenteret
Tid: 03.desember kl. 19.00

Desse møtte:
Kristin Maurstad, Olav Gjesdal, Jetmund Nyvang, Randi Husevåg og Martin K Waag

Sak 09- 07: Mulige prosjekt som objekt for søknad om spelemidlar.

VEDTAK:
Utviklingslaget tenkjer seg fylgjande prosjekt i høve til søknad om spelemidlar:
A:
Ballbinge.
B:
Ev. Trimrom under holdekket I Grendahuset i samarbeid med andre lag, om styret i Grendahuset kan tenkje seg å stille holdekket til disposisjon.

-samr.-


Sak 10-07:Fastsetjing av tid for årsmøte 2008.

Vedtak:
Det vert halde årsmøte i Omsorgssenteret tysdag 04. mars 2008 kl. 19.00.
Kristin varslar valnemnda.

-samr.-


Referent: M. Waag
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind