Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 14. februar 2008


Stad: Omsorgssenteret.
Tid: 14. februar 2008 kl. 21.00.

Desse møtte:
Kristin Maurstad, Randi Husevåg og Martin K. Waag.

Pga. kort frist var varamedl. Ikkje innkalla.

Sak 01 - 08:
Førebuing av årsmøtet 4. mars 2008.

Styret gjekk gjennom medlemslistene og tekst som skal stå på giroane som skal delast ut i v. 8.
Kort gjennomgang av kva årsmeldinga bør innehalde.
Litt om opplegg og gjennomføring av årsmøtet.

Randi gjer klar giroane. Styret + varamedlemer bør saman stille opp og distribuere desse til alle husstandar i veke 8. (Nærare varsel om tid.)

Martin skriv framlegg til årsmelding og sender til Kristin / Randi til gjennomsyn.

Møtet slutt kl. 22.30.
Ref.: Martin K. Waag
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening