Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 14. februar 2008


Stad: Omsorgssenteret.
Tid: 14. februar 2008 kl. 21.00.

Desse møtte:
Kristin Maurstad, Randi Husevåg og Martin K. Waag.

Pga. kort frist var varamedl. Ikkje innkalla.

Sak 01 - 08:
Førebuing av årsmøtet 4. mars 2008.

Styret gjekk gjennom medlemslistene og tekst som skal stå på giroane som skal delast ut i v. 8.
Kort gjennomgang av kva årsmeldinga bør innehalde.
Litt om opplegg og gjennomføring av årsmøtet.

Randi gjer klar giroane. Styret + varamedlemer bør saman stille opp og distribuere desse til alle husstandar i veke 8. (Nærare varsel om tid.)

Martin skriv framlegg til årsmelding og sender til Kristin / Randi til gjennomsyn.

Møtet slutt kl. 22.30.
Ref.: Martin K. Waag
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind