Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsrekneskap for 2007

INNTEKTER:
*****************
Medlemskontingent kr 15 900,00
Leieinntekt heimesida kr 10 900,00
Bygdekafè og gave kr 0,00
Renteintekter, bank kr 2 098,00
SUM DRIFTSINNTEKTER: KR 28 898,00
UTGIFTER:
****************
Kursutgifter kr 994,00
Bankgebyr kr 54,00
Årsmøteutgift kr 202,00
Gaver kr 1 699,00
Telefonutgifter kr 1 192,26
Heimesida kr 313,00
SUM DRIFTSUTGIFTER KR 4 454,26
Overskot KR 24 443,74

BALANSE PR.31.12.2007
*********************************

Inngåande behaldning pr.01.01.07 kr 135 464,51
Årsoverskot kr 24 443,74
SUM EIENKAPITAL KR 159 908,25Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind