Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 14. april 2008

på Bryggja omsorgssenter kl. 20.00

Desse møtte: Betty Hessevik, Olav Gjesdal,
Anita Endestad og Kristin Maurstad
Fråverande: Jetmund Nyvang


Sak 07/08 Kommunedelplan skule
Styret diskuterte om vi skal uttale oss angåande høyringa på kommunedelplan for skulen. Fleire lag i bygda har skrive under eit innspel i høyringsprosessen.
Oddfrid Vereide og Karin Vambeseth frå FAU ved Bryggja skule orienterte om FAU sitt engasjement for å redde skulen. Dei jobbar med å få ein ekstern forelesar som kan snakke om emnet. Dei vil ha Bryggja utviklingslag med på å arrangere.

Vedtak: Betty Hessevik skriv under høyringsuttalen som representant for utviklingslaget. Bryggja utviklingslag vil vere med på å støtte omtalte arrangement med økonomiske midlar. Betty Hessevik og Anita Endestad vil representere laget i planlegginga.


Sak 08/08 Kaféskilt
Kjellfrid Rundshaug har fått laga nytt skilt til bygdekafeen. Dette har ho finansiert ved å bruke pengar frå kafédrifta.

Vedtak: Bryggja utviklingslag betaler skiltet til bygdekafeen.Kristin Maurstad
- referent-Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening