Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 25. mars 2008

på Bryggja omsorgssenter kl. 20.00

Desse møtte: Betty Hessevik, Olav Gjelsdal, Anita Endestad, Roger Rimstad (vara) og Kristin Maurstad
Fråverande: Jetmund Nyvang

Sak 02/08 Konstituering
Leiar: Betty Hessevik (vald på årsmøtet)
Nestleiar: Jetmund Nyvang
Skrivar: Kristin Maurstad
Kasserar: Olav Gjesdal
Styremedlem: Anita Endestad

Sak 03/08 Fordeling av arbeidsoppgåver
Kafeansvarleg: Kristin Maurstad
Representantar i Søholmgruppa: Betty Hessevik og Roger Rimstad


Sak 04/08 Bygdeutviklingsprogram 2008-2010
Styret diskuterte om vi skal søkje om å få vere med i Bygdeutviklingsprogrammet til Fylket komande periode. Men sidan fristen er kort og det ikkje er så mange år sidan vi var med i programmet, kom ein fram til at vi ikkje søkjer i år. Vi vil derimot vere budde på å søkje neste gong.


Sak 05/08 Bryggja skule si framtid
Styret kom fram til at vi tek att saka når kommunedelplanen for skule vert lagt ut på høyring.


Sak 06/08 Handlingsprogram 2008
Betty Hessevik lagar handlingsprogram og sørgjer for at den vert lagt ut på bryggja.no.Kristin Maurstad
- referent-Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind