Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 8. oktober 2008

på Bryggja omsorgssenter kl. 20.00

Desse møtte: Betty Hessevik, Anita Endestad,
Roger Rimstad og Kristin Maurstad
Fråverande: Jetmund Nyvang og Olav Gjesdal


Sak 09/08 Mobildekning i Rimstaddalen
Styret har tidlegare snakka om å sende brev til Telenor for å presse på for å få mobildekning i Rimstaddalen. Vi diskuterte kva som bør stå i dette brevet. Vi tek kontakt med ulike personar før brevet vert gjort ferdig, for å få eit best mogleg grunnlag. Ein bør også prøve å få uttalelse frå t.d. kommunen eller Måløy Vekst.

Sak 10/08 Søholmen
Betty orienterte om stoda. Det som står att på toaletthuset er å byggje rullestolrampe og å leggje ferdig heller på taket. Roger prøvar å få med seg nokon til å gjere dette arbeidet.
Arbeidet med veg og parkeringsplass er i gong.


Kristin Maurstad
- referent-


Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening