Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 8. oktober 2008

på Bryggja omsorgssenter kl. 20.00

Desse møtte: Betty Hessevik, Anita Endestad,
Roger Rimstad og Kristin Maurstad
Fråverande: Jetmund Nyvang og Olav Gjesdal


Sak 09/08 Mobildekning i Rimstaddalen
Styret har tidlegare snakka om å sende brev til Telenor for å presse på for å få mobildekning i Rimstaddalen. Vi diskuterte kva som bør stå i dette brevet. Vi tek kontakt med ulike personar før brevet vert gjort ferdig, for å få eit best mogleg grunnlag. Ein bør også prøve å få uttalelse frå t.d. kommunen eller Måløy Vekst.

Sak 10/08 Søholmen
Betty orienterte om stoda. Det som står att på toaletthuset er å byggje rullestolrampe og å leggje ferdig heller på taket. Roger prøvar å få med seg nokon til å gjere dette arbeidet.
Arbeidet med veg og parkeringsplass er i gong.


Kristin Maurstad
- referent-


Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind