Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19. januar 2009

på Bryggja omsorgssenter kl.19.00

Desse møtte:
Olav Gjesdal
Anita Endestad
Roger Rimstad
Betty Hessevik

Desse hadde meldt fråfall:
Kristin Maurstad, Jetmund Nyvang

Desse møtte i samband med sak 01/09:
Viviann Midtbø, Gert Meyer, Einar Hessevik

Desse møtte i samband med sak 02/09: Arve Aalen


Referat frå styremøte

Sak 01/09 Søholmen
Einar Hessevik gav ei oversikt over økonomien; skjøtselsmidlar, tilskot til toalettbygg og midlar til opparbeiding av parkeringsplass.
Skjøtselsmidlane vert betalt ut til 4H, Kystlaget og Odd Runshaug.
Stoda for dei ulike prosjekta var drøfta. Roger Rimstad tek på seg ansvaret for å få ferdigstilt toalettbygget då det står igjen å legge stein på halve taket og bygge rullestolrampe med rekkverk.
Einar tek på seg ansvaret for å søkje om skjøtselsmidlar for 2009 og midlar til opprusting av steinmolo.
4H vurderer om dei vil ta ansvar for huset.


Sak 02/09 Eventuelt
Arve Aalen møtte for å informere Bryggja Utviklingslag om prosjektet han har sett i gong for å få utvikle ei ein strategi for bustad- og næringsutvikling på Bryggja. Han stilte spørsmålet om utviklingslaget kan støtte prosjektet økonomisk. Saka vil bli drøfta vidare i eit seinare styremøte.

Styremøtet måtte avsluttast då fleire av representantane måtte gå frå møtet på grunn av andre gjeremål.


Betty Hessevik
(referent)

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind