Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19. januar 2009

på Bryggja omsorgssenter kl.19.00

Desse møtte:
Olav Gjesdal
Anita Endestad
Roger Rimstad
Betty Hessevik

Desse hadde meldt fråfall:
Kristin Maurstad, Jetmund Nyvang

Desse møtte i samband med sak 01/09:
Viviann Midtbø, Gert Meyer, Einar Hessevik

Desse møtte i samband med sak 02/09: Arve Aalen


Referat frå styremøte

Sak 01/09 Søholmen
Einar Hessevik gav ei oversikt over økonomien; skjøtselsmidlar, tilskot til toalettbygg og midlar til opparbeiding av parkeringsplass.
Skjøtselsmidlane vert betalt ut til 4H, Kystlaget og Odd Runshaug.
Stoda for dei ulike prosjekta var drøfta. Roger Rimstad tek på seg ansvaret for å få ferdigstilt toalettbygget då det står igjen å legge stein på halve taket og bygge rullestolrampe med rekkverk.
Einar tek på seg ansvaret for å søkje om skjøtselsmidlar for 2009 og midlar til opprusting av steinmolo.
4H vurderer om dei vil ta ansvar for huset.


Sak 02/09 Eventuelt
Arve Aalen møtte for å informere Bryggja Utviklingslag om prosjektet han har sett i gong for å få utvikle ei ein strategi for bustad- og næringsutvikling på Bryggja. Han stilte spørsmålet om utviklingslaget kan støtte prosjektet økonomisk. Saka vil bli drøfta vidare i eit seinare styremøte.

Styremøtet måtte avsluttast då fleire av representantane måtte gå frå møtet på grunn av andre gjeremål.


Betty Hessevik
(referent)

Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening