Torsdag 28.mai 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 2. februar 2009

på Bryggja omsorgssenter kl 19.00

Desse møtte:
Betty Hessevik
Anita Endestad
Roger Rimstad
Kitt Brobakke Rajeswaran
Kristin Maurstad

Desse hadde meldt fråfall: Olav Gjesdal, Jetmund Nyvang


Referat

Sak 03/09 Årsmøte 2009

Styret foreslo tirsdag 3. mars til årsmøtedag. I ettertid viser det seg at eit anna lag i bygda skal ha årsmøte denne dagen, så etter kontakt med leiar har ein flytta årsmøtet til mandag 9. mars kl. 20.00. Frist for å sende inn saker vert sett til 28. februar. Betty utformar årsmelding. Det vert bestilt kake frå Bakerie. Arbeidet med å få ut giroar for medlemsbetaling må kome i gong raskast mogleg.


Sak 04/09

Viser til at saka vart tatt opp på førre styremøte. Bryggja utviklingslag stiller seg positive til initiativet, og er positive til å kome med økonomisk støtte dersom ein kjem med meir konkrete planar. Endeleg vedtak vert gjort på årsmøtet.


Sak 05/09 Handlingsplan 2009

Styret meiner at desse sakene bør vere ein del av handlingsplanen for Bryggja utviklingslag i 2009:
* Bryggja skule
* Mobildekning i Rimstaddalen
* Samla strategi for bustad- og næringsutvikling på Bryggja
* Søholmen
* Bygdekafeen

Betty Hessevik utformar handlingplan som vert lagt fram for årsmøtet.


Sak 06/09 Eventuelt: Forespørsel om økonomisk støtte til ny komfyr i Grendahuset

Styret kjem med denne innstillinga til årsmøtet:
Bryggja utviklingslag vil løyve kr. 20 000,- til ny komfyr i Grendahuset.


Kristin Maurstad
- referent-
Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.

 

1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
3. jun
Onsdagstur til Øgarden frå Hole, fellestur med Kjølsdalen
Bryggja Sanitetsforening
10. jun
Onsdagtur til Kjølsdalen, byggefeltet Langestigane til Årdalen t/r (fellestur), merk tidspunktet kl 17.45
Bryggja Sanitetsforening
17. jun
Onsdagstur til Falkeviksætra frå Almenningsfjellet (i sti over tunellen)
Bryggja Sanitetsforening
24. jun
Onsdagtur til Totlandsmarka, frå kraftverket til Blankevatnet
Bryggja Sanitetsforening
1. jul
Onsdagstur og KLØVERTUR. Movatnet- Høglia, grilling i Høglia. Fellestur.
Bryggja Sanitetsforening
8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening