Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 22. mars 2009


Referat frå styremøte, søndag 22. mars 09 kl 19.30
Stad: Bryggja omsorgssenter

Desse møtte:
Betty Hessevik
Anita Endestad
Roger Rimstad
Arne Husevåg
Iselin Endal Jepsen

Desse hadde meldt fråfall:
Kristin Maurstad

Sak 07/09 Konstituering
Leiar: Betty Hessevik (vald på årsmøtet)
Nestleiar: Arne Husevåg
Skrivar: Kristin Maurstad
Kasserar: Anita Endestad
Styremedlem: Roger Rimstad

Sak 08/09 Fordeling andre verv og ulike arbeidsoppgaver
Kafeansvarleg: Iselin Endal Jepsen
Representantar i Søholmgruppa: Betty Hessevik
Representant i gruppa ”prosjekt Bryggja 20XX”: Roger Rimstad

Sak 09/09 Støtte til å arrangere opplæring og informasjon om ”trygg mediebruk”.
Utviklingslaget har motteke søknad frå FAU ved Bryggja skule om økonomisk støtte til å arrangere opplæring og informasjon om ”trygg mediebruk”.Dei har også søkt sanitetsforeininga om midlar.
Vedtak: Bryggja utviklingslag støttar arrangementet om barn og unge sin mediekvardag i regi av FAU ved Bryggja skule med kr. 4000,-. Samrøystes.


Sak 10/09 Føring av rekneskapen for Bryggja utviklingslag
Vedtak: Utviklingslaget vil inngå avtale med SpaNo om å føre rekneskapen for laget.

Sak 11/09 Søholmen
Roger vil ta ansvar for å få på plass materiell til å fullføre rullestolrampa på toalettbygget, og vi vil prøve å få til ein dugnad for å ferdigstille bygget.Betty Hessevik
- referent-
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening