Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 22. mars 2009


Referat frå styremøte, søndag 22. mars 09 kl 19.30
Stad: Bryggja omsorgssenter

Desse møtte:
Betty Hessevik
Anita Endestad
Roger Rimstad
Arne Husevåg
Iselin Endal Jepsen

Desse hadde meldt fråfall:
Kristin Maurstad

Sak 07/09 Konstituering
Leiar: Betty Hessevik (vald på årsmøtet)
Nestleiar: Arne Husevåg
Skrivar: Kristin Maurstad
Kasserar: Anita Endestad
Styremedlem: Roger Rimstad

Sak 08/09 Fordeling andre verv og ulike arbeidsoppgaver
Kafeansvarleg: Iselin Endal Jepsen
Representantar i Søholmgruppa: Betty Hessevik
Representant i gruppa ”prosjekt Bryggja 20XX”: Roger Rimstad

Sak 09/09 Støtte til å arrangere opplæring og informasjon om ”trygg mediebruk”.
Utviklingslaget har motteke søknad frå FAU ved Bryggja skule om økonomisk støtte til å arrangere opplæring og informasjon om ”trygg mediebruk”.Dei har også søkt sanitetsforeininga om midlar.
Vedtak: Bryggja utviklingslag støttar arrangementet om barn og unge sin mediekvardag i regi av FAU ved Bryggja skule med kr. 4000,-. Samrøystes.


Sak 10/09 Føring av rekneskapen for Bryggja utviklingslag
Vedtak: Utviklingslaget vil inngå avtale med SpaNo om å føre rekneskapen for laget.

Sak 11/09 Søholmen
Roger vil ta ansvar for å få på plass materiell til å fullføre rullestolrampa på toalettbygget, og vi vil prøve å få til ein dugnad for å ferdigstille bygget.Betty Hessevik
- referent-
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind